Inbjudan till frukostmöte 28 september 2016 – Stefan Nordström

Bilia – spännande börsbolag med stark anknytning till Nacka/Värmdö

stefan_nordstrom_004Ett återkommande tema i FrukostAkademin är att vi bekantar oss med ledande svenska företag. Vi har på senare tid mött Atlas Copco, Stockholm Fashion District och Balder. Idag vänder vi vårt intresse till Bilia AB. Vi välkomnar Bilias vice koncernchef Stefan Nordström till FrukostAkademin. Börsföretaget Bilia uppvisade ett starkt resultat 2015. Företaget står på två ben – bilar och service. Man har 77 anläggningar i Sverige där vi möter dessa nio bilmärken – Volvo, BMW, Ford, Renault, Toyota, Lexus, Dacia, Hyundai och MINI. Strukturen i bolaget kännetecknas av stark decentralisering. Privatleasing av fordon ökar starkt. Bilia ser en tydlig utveckling av elhybridbilar. Utanför Sverige har Bilia gjort förvärv av bilförsäljare i bl a Tyskland och Belgien.

Bilia har flera anläggningar i Nacka med mer än 100 anställda. Därigenom är företaget en stor arbetsgivare i vårt område. Stefan Nordström, som har en gedigen karriär inom Bilia-gruppen, förbereder dessutom en expansion i Nacka, vilket vi kommer att få höra mer om denna morgon.

Mötet sker kl 08.30-09.30 på Fågelbro Golf & Country Club, Fågelbrovägen 11-15, Värmdö. Fika o mingel från kl 07.30. Du kan åka bil, buss och båt till Fågelbro. Parkering på anläggningen. Buss 433 o 434 tar dig hit. Våra värdar idag är Fågelbro G&CC och Bilia AB/Bilia Group BMW Nacka. I samband med frukostmötet kan du provköra BMW och MINI. Dessutom kan du som deltar i frukostmötet få spela golf gratis! Fågelbro erbjuder 28 personer en fri golfrunda denna dag med första start kl 10.30. Först till kvarn …. Anmäl dig för golf senast 26 september kl 12 direkt till maria.boden@fagelbrogolf.se. Ange namn, Golf-id samt företag.

Välkommen till Fågelbro!

Till anmälan frukostmöte

Referat från frukostmöte 31 augusti 2016 – Mikael Damberg

Idag var det dags att inleda höstens serie av frukostträffar i regi av nätverket FrukostAkademin. Ca hundra förväntansfulla gäster samlades för att lyssna till statsrådet Mikael Damberg. Inramningen var härliga NackaStrandsMässan men funktionella och varma lokaler mitt i Nacka.

bild_009

Frukostmingel innan morgonens föredrag. Foto: Hans Brandt

Sedan regeringsombildningen i maj månad har Damberg fått ansvar för näringspolitiken i bred bemärkelse. Detta politikområde handlar om att skapa förutsättningar för jobb och växande företag. Dambergs vision är ett spirande näringsliv, nya enkla jobb och lättare generationsväxlingar i företagen. Damberg som är född 1971 sitter med i socialdemokraternas verkställande utskott.

bild_004

Förväntansfulla gäster. Foto: Hans Brandt

bild_003

Erik Zachrison presenterar dagens föredragshållare Mikael Damberg. Foto: Hans Brandt

Damberg inledde med att sätta in det ekonomiska läget i Sverige i ett internationellt perspektiv. ”Svensk ekonomi går starkt just nu” sa Damberg. ”Sverige har ett bra utgångsläge i en orolig värld”. Utmaningarna för oss är följande: större satsningar på infrastruktur behövs; investeringar är viktiga; vi måste bistå företagen att hitta rätt kompetens; vi har hundratusen lediga jobb men svårt att finna folk; hur får vi igång ungdomar utan utbildning?; hur stöder vi nyanlända utan utbildning?

bild_007

Mikael Damberg. Foto: Hans Brandt

Damberg slog fast följande tre prioriterade områden för framtida investeringar: utbildning, bostäder och infrastruktur. För de små företagens tillväxt ritade Damberg upp följande trappa: starta – växa – exportera.

Efter Mikael Damberg intressanta inledning vidtog en lång frågestund med publiken. Frågor som berördes innefattade forskning och utveckling i näringslivet, snabbare inkludering av nyanlända med utbildning samt behovet av satsningar på skärgårdens utveckling.

/Erik Zachrison

bild_002

Morgonens värdar var Marianne Wallberg och Erik Ellström, NackaStrandsMässan, som här introduceras av Erik Zachrison. Foto: Hans Brandt

bild_006

Cissi Grape, Värmdö Kommun, hälsade välkommen. Foto: Hans Brandt

bild_005

Erik Langby, f.d. kommunalråd i Nacka, var en av de intresserade åhörarna. Foto: Hans Brandt

FrukostAkademin Nacka – Värmdö

FrukostAkademin är en mötesplats för företagare i Nacka och Värmdö och vi brukar vara mellan 150 och 300 personer vid varje träff. Syftet med FrukostAkademins möten är att erbjuda deltagarna en möjlighet att möta en spännande person, inhämta ny kunskap samt att under informella former bygga egna nätverk med andra mötesdeltagare. Företagare ges också en möjlighet att presentera produkter samt dela ut broschyrer och visitkort på plats under mingelstunden.

Vilka arrangerar FrukostAkademin?

FrukostAkademin är ett samarbete mellan Skuru IK HandbollStockholms Handelskammare Nacka/ Värmdö, Företagarna Nacka VärmdöNacka kommun och Värmdö kommun. Skuru IK Handboll är samordnande för träffarna. Vi anordnar ett möte med inbjudna föreläsare cirka en gång i månaden.

 logo_skuru_h56  logo_sthlm-hk_h53  logo_foretagarna_h56
 logo_nacka_h53  logo_varmdo_h53  logo_frukostakademin

Våra möten har arrangerats sedan 2005 och är helt kostnadsfria för deltagarna. Värd för frukostmötena är Erik Zachrison, Skuru IK Handboll. Övriga kontaktpersoner är Carl Johan Eiderbrant (Företagarna Nacka Värmdö), Richard Olsson (Stockholms Handelskammare Nacka / Värmdö), Anders Börjesson (Nacka kommun) och Cissi Grape (Värmdö kommun).

Var och när träffas FrukostAkademin?

FrukostAkademin har ett möte ungefär en gång i månaden med inbjudna föreläsare. Träffarna sker på vardagar och vi håller till på olika platser i Nacka och Värmdö. Vi börjar oftast vid 8-tiden med kaffe och smörgås samt mingel. Cirka 8:30 brukar programmet starta med vår inbjudna talare och runt 9:30 är vi klara.

Hur kommer jag i kontakt med FrukostAkademin?

FrukostAkademin administreras av Thomas Björk från Skuru IK Handboll. För intresseanmälan och mer information, se under rubriken Kontakta oss.