Inbjudan till frukostmöte 31 augusti 2016 – Mikael Damberg

Vårens tema i vårt nätverk var entreprenörer och entreprenörskap. Vad är då mer naturligt än att den politiskt ansvarige för dessa frågor – vår närings- och innovationsminister – kommer till vår höststart. Vi välkomnar Mikael Damberg till FrukostAkademin.

Mikael Damberg Näringsminister Innovationsminister NäringsdepaRegeringens näringspolitik handlar om att skapa förutsättningar för jobb och växande företag. I detta ingår regler och villkor för företagande, att främja entreprenörskap och en väl fungerande konkurrens. Damberg vill stärka internationaliseringen i näringslivet och öka den svenska konkurrenskraften utomlands. Regeringen vill underlätta generationsväxlingar och önskar stärka start-up-arbetet. Andra uppgifter på Dambergs agenda är satsningar på turismen och förbättrade insatser för att få fram riskkapital. Plats för frågor och diskussion på mötet. Mikael Damberg är född 1971. Han blev ledamot (s) i riksdagen 2002 och var gruppledare 2012-2014. Damberg blev statsråd 2014 och är dessutom ordinarie ledamot i socialdemokraternas verkställande utskott.

Fika och mingel från kl 07.30. Mötet sker kl 08.30-09.30 på NackaStrandsMässan, Augustendalstorget 6 i Nacka Strand. Du kan åka bil, buss och båt till Nacka Strand. Bilen ställer du avgiftsfritt fram till kl 10 i första garaget på vänster sida på Augustendalsvägen (strax efter Engelska skolan). Lägg lapp i rutan med text ”besökare FrukostAkademin”. Vi tackar TAM för hjälpen med parkeringen. Vår värd idag är Marianne Wallberg, VD NackaStrandsMässan och hennes team. Läs mer om Mässan på www.nackastrandsmassan.se.

Till anmälan frukostmöte

Välkommen till en ny termin med oss!

FrukostAkademin Nacka – Värmdö

FrukostAkademin är en mötesplats för företagare i Nacka och Värmdö och vi brukar vara mellan 150 och 300 personer vid varje träff. Syftet med FrukostAkademins möten är att erbjuda deltagarna en möjlighet att möta en spännande person, inhämta ny kunskap samt att under informella former bygga egna nätverk med andra mötesdeltagare. Företagare ges också en möjlighet att presentera produkter samt dela ut broschyrer och visitkort på plats under mingelstunden.

Vilka arrangerar FrukostAkademin?

FrukostAkademin är ett samarbete mellan Skuru IK HandbollStockholms Handelskammare Nacka/ Värmdö, Företagarna Nacka VärmdöNacka kommun och Värmdö kommun. Skuru IK Handboll är samordnande för träffarna. Vi anordnar ett möte med inbjudna föreläsare cirka en gång i månaden.

 logo_skuru_h56  logo_sthlm-hk_h53  logo_foretagarna_h56
 logo_nacka_h53  logo_varmdo_h53  logo_frukostakademin

Våra möten har arrangerats sedan 2005 och är helt kostnadsfria för deltagarna. Värd för frukostmötena är Erik Zachrison, Skuru IK Handboll. Övriga kontaktpersoner är Carl Johan Eiderbrant (Företagarna Nacka Värmdö), Richard Olsson (Stockholms Handelskammare Nacka / Värmdö), Anders Börjesson (Nacka kommun) och Cissi Grape (Värmdö kommun).

Var och när träffas FrukostAkademin?

FrukostAkademin har ett möte ungefär en gång i månaden med inbjudna föreläsare. Träffarna sker på vardagar och vi håller till på olika platser i Nacka och Värmdö. Vi börjar oftast vid 8-tiden med kaffe och smörgås samt mingel. Cirka 8:30 brukar programmet starta med vår inbjudna talare och runt 9:30 är vi klara.

Hur kommer jag i kontakt med FrukostAkademin?

FrukostAkademin administreras av Thomas Björk från Skuru IK Handboll. För intresseanmälan och mer information, se under rubriken Kontakta oss.