Referat från frukostmöte 22 februari 2017 – Spännande ekonomisk debatt

Detta frukostmöte sam-arrangerades med Nacka Företagarträff på NackaStrandsMässan. Ett par hundra personer fick lyssna till en spänstig ekonomisk-politisk paneldebatt ledd av moderatorn Camilla Björkman från Breakit. I vår namnkunniga panel återfanns Lena Sellgren, Henrik Unell, Mårten Bjellerup och Günther Mårder. Som årets stora utmaningar angav Henrik president Trump; Lena pekade på befarad ökad protektionism och hot mot öppna gränser; Günther ser faror i Sverige med nya skatter för småföretag. Henrik som jobbar hos Nordea ser en oerhört stark konjunktur just nu över hela världen. Den globala tillväxten är fyra procent. Henrik pekar på Italien som ett sorgebarn. Lena är chefekonom hos Business Sweden och ser fara för nya handelshinder och tom handelskrig. Ett USA som är oförutsägbart oroar.

Dagens debattörer (från vänster): Camilla Björkman (moderator), Henrik Unell (chefsanalytiker Nordea), Günther Mårder (VD Företagarna), Lena Sellgren (chefsekonom Business Sweden) och Mårten Bjellerup (prognoschef Riksgälden).

Blickar vi på Sverige menar Henrik att vi har en svag tillväxt och en dålig kapitaltillgång. ”Sveriges näringsliv behöver växla upp”, sa Henrik Unell. På en fråga menade Henrik att det är svårt att mäta digitaliseringens positiva effekter på lönsamheten. Günther anser att svenska företag betalar för hög ränta till banken. En studie som Företagarna gjort visar på 1.34 procent för hög ränta. En annan hjärtefråga för Företagarna är satsningar på att underlätta för ägarskiften. Mårten pekade på det problematiska i att tiotals miljarder sätts in på Skatteverkets skattekonton. Varför? Lena nämnde att Business Sweden kan ge svenska företag kunskap och kontakter men inte kapital.

Tack för givande inledning på Nacka Företagarträff.

/Erik Zachrison

Referat från frukostmöte 31 januari 2017 – Mats Knutson

FrukostAkademin fick en flygande start 2017 med SVTs skicklige analytiker Mats Knutson som gästtalare. Mats inledde med att höja blicken utanför vårt lands gränser. ”Vi lever i en orolig omvärld med brexit, Trump och Putin. Trumps era kan bli slutet på en 100-årig amerikansk period av världsledarskap” menar Knutson. Kartan ritas om. Trump tycks vilja träda tillbaka från rollen som världsledare. Kommer USA att sluta sig? Och hur blir framtiden för NATO? Östersjö-området har tidigare geopolitiskt varit en ”flank”; nu tycks det kunna bli en mer central plats i världspolitiken.

Mats Knutson kom därefter in på sitt specialområde – svensk inrikespolitik. De för väljarna viktigaste frågorna just nu är – i denna ordning: sjukvården, skolan och invandringen. Därefter finns frågor som äldreomsorg, kriminalpolitik, jobb, miljö. Enligt Knutson har (s) just nu vind i seglen. Löfven kan sitta kvar pga den starka fragmentiseringen av det politiska systemet. Knutson noterar på senare tid ett nytt tonläge i debatten från Moderaterna. M kommer inte att tillåta en ny (s)-ledd regeringen efter valet 2018. SD ökar troligen i nästa val och kan nå 20%. Just nu säger (C) och (L) nej till samarbete med SD medan (M) och (KD) säger ja. Denna frågar splittrar Alliansen.

Efter Knutsons anförande vidtog en livlig frågestund.

/Erik Zachrison

Restaurangchef Emilie Pripp på Fazer samt Mats Knutson och Erik Zachrison. Foto: Elin Fransson

Dagens talare Mats Knutson tillsammans med Erik Zachrison. Foto: Elin Fransson

Många hade kommit till Fazer Restaurang vid Nacka Strand för att lyssna till Mats Knutson denna morgon.
Foto: Fazer Restaurang


Bildcollage från frukostmingel och föredrag. Foto: Fazer Restaurang

FrukostAkademin Nacka – Värmdö

FrukostAkademin är en mötesplats för företagare i Nacka och Värmdö och vi brukar vara mellan 150 och 300 personer vid varje träff. Syftet med FrukostAkademins möten är att erbjuda deltagarna en möjlighet att möta en spännande person, inhämta ny kunskap samt att under informella former bygga egna nätverk med andra mötesdeltagare. Företagare ges också en möjlighet att presentera produkter samt dela ut broschyrer och visitkort på plats under mingelstunden.

Vilka arrangerar FrukostAkademin?

FrukostAkademin är ett samarbete mellan Skuru IK HandbollFöretagarna Nacka VärmdöNacka kommun och Värmdö kommun. Skuru IK Handboll är samordnande för träffarna. Vi anordnar ett möte med inbjudna föreläsare cirka en gång i månaden.

 logo_nacka_h53  logo_varmdo_h53
 logo_foretagarna_h56  logo_skuru_h56  

Våra möten har arrangerats sedan 2005 och är helt kostnadsfria för deltagarna. Värd för frukostmötena är Erik Zachrison, Skuru IK Handboll. Övriga kontaktpersoner är Carl Johan Eiderbrant (Företagarna Nacka Värmdö), Anders Börjesson (Nacka kommun) och Cissi Grape (Värmdö kommun).

Var och när träffas FrukostAkademin?

FrukostAkademin har ett möte ungefär en gång i månaden med inbjudna föreläsare. Träffarna sker på vardagar och vi håller till på olika platser i Nacka och Värmdö. Vi börjar oftast vid 8-tiden med kaffe och smörgås samt mingel. Cirka 8:30 brukar programmet starta med vår inbjudna talare och runt 9:30 är vi klara.

Hur kommer jag i kontakt med FrukostAkademin?

FrukostAkademin administreras av Thomas Björk från Skuru IK Handboll. För intresseanmälan och mer information, se under rubriken Kontakta oss.