Information på grund av coronaviruset

Bästa företagare och nätverkare.

Corona-virusets fortsatta spridning i Sverige och i omvärlden skapar viss oro och med tanke på ovissheten framåt i tiden har vi valt att skjuta på vårt nästkommande frukostträff med hänsyn till detta. Det är inte bara med hänsyn till alla er som anmält sig utan också övriga parter såsom hotellet och vår gäst Gunilla von Platen som vi valt att avboka den 23:e mars. Trots att detta event inte var planerat till mer än 250 personer, vilket är hälften av vad myndigheterna i dagsläget har rekommenderat för sammankomster. Just nu finns inget inplanerat datum för kommande Frukostakademier, men vi följer kontinuerligt myndigheternas rekommendationer om och när det kan vara lämpligt att bjuda in på nytt.

Håll ut…kanske inte håll om varandra med ta vara på varandra och på återseende!

Önskar vännerna från FrukostAkademin