Inbjudan till frukostmöte 15 oktober 2018 – Micael Dahlén

Vad händer i Sverige och med svenskt företagande när den politiska kartan nu ritas om? Behöver vi skapa nya och förändrade vanor för att lyckas i vårt företagande?

FrukostAkademin har fått den mycket stora äran att ta emot Micael Dahlén som är professor vid Handelshögskolan i Stockholm. I sin akademiska karriär fick Micael snabbt en ledande ställning inom konsumentbeteende, kreativitet och marknadsföring. Han är en internationellt hyllad talare som presenterar spännande forskning på ett engagerande (och ibland upprörande) sätt, och har varit ”keynote speaker” i städer som Istanbul, New York, Lissabon och Shanghai för kunder som Google, Ericsson, Samsung, Deloitte, Volkswagen, Fujitsu och Oriflame m.fl. Micael räknas som nummer 10 i världen bland forskare inom sitt område och nominerades till ”Business Professor of the Year Award av The Economists Intelligence Unit”.

Micael Dahlén har skrivit många böcker om olika ämnen alltifrån  marknadsföring, lycka, seriemördare (det är sant), sex och sociala medier. I en av hans senaste böcker ”Kaosologi” tar han bland annat upp frågan hur man får ett långt och lyckligt liv  med hjälp av förändrade vanor. ”Kaosologi”  är annars ett högaktuellt begrepp i dessa dagar i det något kaotiska politiska landskap som Sverige befinner sig i just nu. Förutom i Europa har hans böcker publicerats i Asien och i USA.

Vi får här en skräddarsydd föreläsning som sträcker sig från det politiska läget ”just här och nu” till ”varför trivs några företag medan konkurrensen minskar” och ”varför tävlar hundratusentals ungdomar över en envägsresa till mars” ? Svaret finns i sambandet mellan mänsklig utveckling och modern teknik, i det som Micael benämner ”streamness” –  strömning ”. Detta fenomen kan hjälpa till att förklara varför moderna företag som Spotify och Instagram producerar så bra resultat – de är uppbyggda kring en förenande mening och de ständigt rör sig framåt, med hjälp av andra. Sedan kommer Micael säkert också tipsa om hur man ”höstar”. Stort Välkomna!

För att erbjuda så många som möjligt att få se och lyssna till Micael Dahlén har vi valt att vara i Nacka Aula, adressen är; Griffelvägen 11, 13140 Nacka.

 Frukost står serverat från 07.30  Programmet ser ut som följer: 

  • 07.50 Allmän information från våra arrangörer och partners
  • 08.00 Huvudtalare: Micael Dahlén
  • 09.00 Frågor och diskussion
  • 09.30 Frukostträffen avslutas och fortsatt mingel

Till anmälan frukostmöte

FrukostAkademin arrangeras av, Nacka kommun, Värmdö kommun och Företagarna i Nacka-Värmdö. Projektledare och producent är Skuru IK handboll.

Boka även in nästkommande frukostträff  tisdagen den 20:e november.

FrukostAkademin gör allt för att skapa ett givande och utvecklande nätverk för dig och din verksamhet.

Referat från frukostmöte 13 september 2018 – House of Sparks

Kanske fick du en uppiggande och utmanande promenad uppför ”berget” till höstens första frukostträff på Nobelberget i anslutning till öppningen av Gather Festival, en tre dagar lång festival med workshops och musik. Nacka kommun och Atrium Ljungberg var två av flera huvudsponsorer.

Träffen inleddes med en uppdatering av läget från Nacka kommun där Anders Börjesson berättade bland annat om ”Entreprenörshubben”.  Den är till för de som vill starta en egen verksamhet. Här kan man få hjälp att komma igång, träffa rådgivare och branschfolk, delta i seminarier och workshops samt inspireras av andra som startat företag. Entreprenörshubben är kopplat till Vercity som i sin tur är en ganska ny företeelse i form av en plats för lärande i Nacka Forum där framtidens affärsmodeller för utbildning i samspel mellan flera olika aktörer utvecklas, lärmiljöer utforskas och kurser och utbildningar utvecklas. Anders påminde sedan om att Nacka Företagsträff firar 25 år i februari nästa år och man har öppnat intresseanmälan här.

Därefter informerade Claudia Quas Värmdö kommun och Amanda Thunberg från Företagarna om Värmdö Företagargala den 22:a november.  Här vill man både få tips om nomineringar https://varmdoforetagargala.se/nominera/ och sedan också rösta fram årets Värmdö företagare https://www.foretagarna.se/nominera-arets-foretagare-i-varmdo/.

Företagarnas medlemmar får 50% rabatt på biljetten om de lämnar sitt org- eller medlemsnummer, du kan boka biljetter här.

”Dags för ”House of Sparks” och Fredrik Heghammar som höll i ”taktpinnen”. Han inledde med att  berätta om hur de ser på utmaningarna i att både vara innovationsrik men framförallt svårigheten att det blir verklighet av innovationen

Vi fick testa den mobila mentometern ”Menti” och svarade på frågan; ”Vad är den huvudsakliga utmaningen gällande innovationer”? Merparten som svarade hade angivit ”Tidsbrist, regelverk, kultur och människor. Fredrik visade sedan en bild på vad de tror kan vara några av de viktigaste nycklarna nämligen:

PERSPEKTIV: Se vikten av mångfald och hur det kan påverka en framtida förändring.

PROTOTYPING: Viktigt är att visualisera sin idéer oavsett typ annars förstår man kanske inte vad det handlar om, och det gäller även tjänster.

PROCESS: För att få det från idé till verklighet måste man enas om ett arbetssätt som då blir en process.

Har man detta på plats och  en samsyn i verksamheten ökar sannolikheten att lyckas.

Fredrik tog också upp frågan om att misslyckas och hur viktigt det trots allt är. Man kan inte alltid lyckas på en gång, det gör i stort sett ingen. Varför lyckas då många s k start-ups, JO för de tar risker hela tiden och lär sig kontinuerligt av misstagen.

Mobilen är en av de viktigaste verktygen kopplat till begreppet ”prototyping” ovan. Fredrik nämnde också om hans erfarenheter från Google som ofta bara testar sina nya idéer på 5 personer, men då vanligtvis från EN tydlig målgrupp.. Konstigare än så behöver det inte vara för att få lite s k ”kött på benen”.

Nästa mentometerfråga. ”Varför lyckas man inte med sina innovationer”? Svaren här handlade huvudsakligen om pengar, mod och organisationen. Problemet är inte att ta fram idéer det är nog många väldigt duktiga på, utan som man tidigare varit inne på, att ta det första steget och komma igång!!!

Fredrik gick avslutningsvis igenom Sparks processen som  man har stor erfarenhet att jobba med och det handlar om:

  • Vision; man behöver något att jobba emot annars blir det ointressant det man gör…
  • Kunskap; man blir orolig och osäker om det inte finns detta i organisationen eller så tar man ta till hjälp utifrån
  • Incitament; gärna nån form av belöning för det man gör och en anledning till varför man gör saker. Det handlar inte bara om monetära belöningar.
  • Resurser; om det saknas så uppstår gärna frustration och det är tyvärr det som oftast saknas. Här stannar många processer men det finns kostnadseffektiva sätt att arbeta på.
  • Plan; om man inte har den där planen eller processen då irrar man runt och inget blir gjort tills dess att man lägger ned projektet eller aldrig kommer igång för man vet inte vad och hur man gör detta!

 

Det blev sedan en ganska lång frågestund där merpartens av allas frågor besvarades och vi hann dessutom med att presentera några nya deltagare vilket vi alltid försöker göra.

Vi påminner sedan om nästa frukostträff den 15:e oktober som vi hoppas blir nåt utöver det vanliga. FrukostAkademin får nämligen besök av en av Sveriges absolut mest populära föreläsare nämligen handelsprofessorn, författaren och föreläsaren Micael Dahlén. Han kommer att ha en dagsaktuell reflektion över det politiska och ekonomiska läget med kopplingen till utgången av valresultatet, både utifrån ett företagar- som individperspektiv. Han kommer även att komma in på hur man kan skapa förändringar genom nya vanor.

Boka även in 20:e november, program och plats är dock ännu inte bestämt.

Välkommen då!

FrukostAkademin Nacka – Värmdö

FrukostAkademin är en mötesplats för företagare i Nacka och Värmdö och vi brukar vara mellan 150 och 300 personer vid varje träff.

Syftet med FrukostAkademins möten är att erbjuda deltagarna en möjlighet att möta en spännande person, inhämta ny kunskap samt att under informella former bygga egna nätverk med andra mötesdeltagare. Företagare ges också en möjlighet att presentera produkter samt dela ut broschyrer och visitkort på plats under mingelstunden.

Vilka arrangerar FrukostAkademin?

FrukostAkademin är ett samarbete mellan Skuru IK HandbollFöretagarna Nacka VärmdöNacka kommun och Värmdö kommun. Skuru IK Handboll är samordnande för träffarna. Vi anordnar ett möte med inbjudna föreläsare cirka en gång i månaden.

logo_nacka_h53 logo_varmdo_h53 logo_foretagarna_h56 logo_skuru_h56

Våra möten har arrangerats sedan 2005 och är helt kostnadsfria för deltagarna. Värd för frukostmötena är Claes Hydén, Skuru IK Handboll. Övriga kontaktpersoner är Carl Johan Eiderbrant (Företagarna Nacka Värmdö), Anders Börjesson (Nacka kommun) och Cissi Grape (Värmdö kommun).

Var och när träffas FrukostAkademin?

FrukostAkademin har ett möte ungefär en gång i månaden med inbjudna föreläsare. Träffarna sker på vardagar och vi håller till på olika platser i Nacka och Värmdö. Vi börjar oftast vid 8-tiden med kaffe och smörgås samt mingel. Cirka 8:30 brukar programmet starta med vår inbjudna talare och runt 9:30 är vi klara.

Hur kommer jag i kontakt med FrukostAkademin?

FrukostAkademin administreras av Thomas Björk från Skuru IK Handboll. För intresseanmälan och mer information, se under rubriken Kontakta oss.