Tillbaka till Referat från frukostmöte 20 november 2018 – Nurit Nobel

Inbjudan till frukostmöte 20 november 2018 – Nurit Nobel

Skapa framgångsrik beteendeförändring  med vetenskapliga verktyg

Vår nästa frukostträff tar delvis vid där Micael Dahlén samtalade med oss den 15:e oktober. Mycket av det som han tog upp kommer vi att få förklarat och en fördjupning i denna morgon.

Att påverka andras beteende är en utmaning för de flesta av oss, vare sig det gäller anställda, kunder eller oss själva. Beteendevetenskap ger oss nya verktyg för att kunna styra beteende utan att vara tvingande.

Nya vetenskapliga metoder som nudging får allt mer uppmärksamhet av företag och organisationer som är intresserade av att bli bättre på att kunna styra beslutprocesser. Nudging är en metod som kommer från beteendeekonomi och handlar om att designa om miljön där beslut fattas för att styra åt ett visst beteende. Metoden har slagit igenom de senaste åren, och har även blivit uppmärksammat i förra årets nobelpris i ekonomi – Rickard Thaler. Även tidigare nobelpristagare Daniel Kahneman kan tillskrivas stark koppling till begreppet beteendeekonomi.

Nurit kommer under detta seminarium att introducera konceptet nudging och förstå hur det kan hjälpa oss att skapa effektiv beteendeförändring. Vi kommer även att gå igenom en vetenskaplig process som kan tillämpas av individer och organisationer för att styra beteende med hjälp av nudging.

Nurit Nobel är doktorand i ekonomisk psykologi med mer än 10 års erfarenhet som marknadschef och strategikonsult i stora svenska och internationella bolag. Kopplat till hennes masterexamen i socialpsykologi, fick Nurit viljan att överbrygga klyftan mellan forskning och praktiska tillämpningar. Hon applicerar insikter från beteendevetenskap för att skapa affärs- och samhällsnytta där hon har jobbat bland annat med stora privata och offentliga aktörer såsom ICA, Naturvårdsverket, Cancerfonden och Sweco.

Nurit är medgrundare till Impactually, ett managementkonsultbolag som använder beteendevetenskap för att skapa affärs- och samhällsnytta.

Nurit är medgrundare till Impactually, ett managementkonsultbolag som använder beteendevetenskap för att skapa affärs- och samhällsnytta.

Vår frukostträff äger rum i Gustavsbergs teater, Skärgårdsvägen 7, 134 30 Gustavsberg.

Frukost står serverat från 07.30

Programmet ser ut som följer: 

07.50 Allmän information från våra partners

07.50 Presentation

08.00 Huvudtalare: Nurit Nobel

09.10 Frågor och diskussion

09.30 Frukostträffen avslutas och fortsatt mingel

 

Till anmälan frukostmöte

FrukostAkademin arrangeras av, Nacka kommun Värmdö kommun och Företagarna i Nacka-Värmdö. Projektledare och producent är Skuru IK handboll.

FrukostAkademin gör allt för att skapa ett givande och utvecklande nätverk för dig och din verksamhet.