Tillbaka till Referat från frukostmöte 16 januari 2019 – Heléne Ählberg och Hanna Lundberg

Inbjudan till frukostmöte onsdag 16 januari 2019 – Heléne Ählberg och Hanna Lundberg

Vad skulle hända om vi får bättre koll på hur vi själva fungerar än på vår mobiltelefon?

På en unik plats i skärgården ligger Grand Hotel Saltsjöbaden, en perfekt anläggning för den som önskar en konferens eller ha en träff och som söker det lilla extra. Grand Hotel hävdar på sin hemsida att deras attraktiva läge i skärgårdsmiljö inbjuder till inspirerade möten, upplevelserika event och det är vi fullt övertygade om att det blir den 16:e januari. 2019 års första träff.

Vi befinner oss i en tid där utvecklingshastigheten aldrig varit så hög, komplexiteten aldrig så stor och överraskningarna aldrig så många. Detta gör ledarskapet i våra organisationer viktigare än någonsin.
Samtidigt ser vi en förflyttning från tidigare mer strukturella kompetenser till ett fokus på mer mänskliga egenskaper. Några av de mest eftertraktade förmågorna år 2020 förutspås vara kreativitet och känslomässig intelligens. Men utan kunskap om hur vi människor fungerar finns det en risk för att många möjligheter går till spillo. Den goda nyheten är att det inte alls behöver vara så svårt eller konstigt att utveckla människor, som det kan verka vid en första anblick. Kärnan är mycket enkel: det handlar om hur var och en av oss kan kanalisera, förstärka och använda våra egenskaper och förmågor för att ta bort det som står i vägen för hållbara resultat. Oavsett om du leder dig själv eller andra.

Heléne Ählberg är organisationskonsult med 18 års erfarenhet av att leda och driva lednings-, organisations- och verksamhetsutveckling i såväl strategiska rådgivande roller som mer operativa stödjande roller. Hennes passion är att hjälpa individer och grupper att nå sin fulla potential genom att kombinera personlig utveckling med ledarskapsrelaterade frågor. Under de senaste 3 åren har Heléne startat och byggt upp ett stort nätverk för att inspirera och stödja chefer i att utveckla framtidens ledarskap och organisationer.

 

Hanna Lundberg är affärsarkitekt och innovationstekniker, med expertis på mänskligt beteende. Hennes gemensamma nämnare är kommunikation, ledarskap och utveckling. Under de senaste 17 åren har hon utforskat kopplingen mellan hur vi känner, tänker och hur vi agerar med syfte att få till ett paradigmskifte. Varför? För att information ger kunskap och kunskap är makt. Hanna vill ge dig kunskap för att få makt att kunna nyttja din fulla potential.

 

Vår frukostträff äger rum Grand Hotel Saltsjöbaden, Hotellvägen 2, 133 35 Saltsjöbaden
Frukost står serverat från 07.30
Programmet ser ut som följer:
08.00 Allmän information
08.05 Grand Hotel
08.10 Huvudtalare: Helena Ählberg och Hanna Lundberg
09.10 Frågor och diskussioner
09.30 Frukostträffen avslutas och fortsatt mingel
Vi tillönskar alla en riktigt God jul och Gott Nytt År
FrukostAkademin arrangeras av, Nacka kommun, Värmdö kommun och Företagarna i Nacka- Värmdö.

Till anmälan frukostmöte

Projektledare och producent är Skuru IK handboll.
FrukostAkademin gör allt för att skapa ett givande och utvecklande nätverk för dig och din verksamhet.